Flytta til Voss?

TilVoss.no er nettstaden til Nyrefeltet AS som er utbyggar av ca. 320 bustader på Nyre i Voss kommune - Hordaland. Bustadfeltet har ei fantastisk flott, vestvendt beliggenheit, med flott utsyn over Vossevangen. Nyrefeltet har ei sentral plassering i forhold til Voss sentrum og alle servicetilbod kringom, det meste er innan gangavstand. Når feltet er ferdig utbygd vil det bestå av både einebustader, bustader i rekke og blokkbustader.

www.tilvoss.no

Hvem er Eiendomvest?

Vi er utbyggeren og tomteselskapet som selger DEG attraktive klausulfrie tomter i Hordaland. Dette har vi gjort siden år 2000. Vårt hovedkontor ligger i Valestrand, Osterøy kommune.

Utvikling av tomter for salg til både private husbyggere og profesjonelle utbyggere er vår hovedgeskjeft. 
Vi leverer også nøkkelferdige boliger for salg i det private markedet.

Kontinuerlig har vi hånd om store tomteområder, samt flere boliger tilgjengelig for salg rundt om i Hordaland.

Er du på eiendom eller bolig jakt, sjekk ut våre prospekter eller ta kontakt for informasjon om prosjekter som ikke er annonsert.